แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง
ประวัติศาสตร์ ป.3 เปิดดู 240 ครั้ง


ช่องของ วารุณี ศรีคงรักษ์

โรงเรียนวัดโขมง

การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดโขมงแสดงความคิดเห็น
ทอดมันเห็ด รร.วัดหนองแหวนฯ

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 564 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 983 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 721 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 271 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1322 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 159 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 345 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 208 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 635 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 182 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 684 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 262 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 314 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 131 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 246 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 552 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 117 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 375 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1076 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 187 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 383 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 199 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 330 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 139 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 182 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 862 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 219 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 601 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 106 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 511 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 729 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 188 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team