ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง
ประวัติศาสตร์ ป.4 เปิดดู 51 ครั้ง


ช่องของ เจษฎา ถังเงิน

โรงเรียนวัดเนินสูง

ความเป็นมาของวัดเนินสูง ลักษณะและรายละเอียดของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูงแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 181 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 218 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 68 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 152 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 166 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 151 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 134 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 184 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 199 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 393 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 107 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 64 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 207 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team