รู้เฟื่องเรื่องคมบาง
ประวัติศาสตร์ ป.3 เปิดดู 320 ครั้ง


ช่องของ พัชรมน ตันตวาที

โรงเรียนวัดคมบาง

วัดคมบาง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แรกเริ่มเดิมชื่อวัดป่าเรไร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดนาป่า ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเรียกว่าวัดคมบาง ตามชื่อของตำบลคมบาง บ้างว่าที่ชื่อคมบาง เกิดจากตำนานเมืองเก่าของจังหวัดจันทบุรี กษัตริย์นามพระเจ้าพรมทัต มีพระมเหสีนามพระนางกาไว ระหว่างที่พระนางกำลังหนีทหารจากเมืองเพนียตผ่านด้านหลังของวัดคมบาง ได้ถูกหญ้าที่มีลักษณะคมและบางบาด จึงเป็นที่มาของชื่อวัดคมบาง
- วัดคมบางได้รับการดูแล และก่อตั้งโดยหลวงพ่อเพิ่ม และหลวงพ่อถัก โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดในปี 2402 หรือ ในสมัยรัชกาลที่ 4
- ปัจจุบันมีพระปลัดนิวัต พลธมโม เป็นเจ้าอาวาสวัดคมบาง ซึ่งท่านเป็นผู้มีความสามารถและริเริ่มโครงการในหลายด้าน
- อุโบสถหลักแรก ซุ้มใบเสมา และเจดีย์ เป็นศิลปะแบบลังกา โดยภายในอุโบสถเป็นที่เก็บโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า
- ขนมธรรมเนียมประเพณี คือ งานปริวาสกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ราว 10 วันของทุกปี โดยจะมีการทำบุญตักบาตรอาหารสด ณ ลานมะหาดแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 181 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 266 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 190 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 244 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 199 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 320 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 134 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 68 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 152 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 50 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 151 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 55 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 51 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 166 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 393 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 81 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 207 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team