ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 658 ครั้ง


ช่องของ ฐิติญากรณ์ พานิชการ

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171แสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 164 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 276 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 133 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 745 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 647 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 267 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 572 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 321 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 147 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 310 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 252 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 135 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 252 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 158 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 692 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 558 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 189 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 192 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 476 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 382 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 828 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 312 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 871 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 246 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 202 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 512 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 119 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 205 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 737 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 206 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 129 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 200 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 133 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 516 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 133 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 204 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team