หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี
ประวัติศาสตร์ ป.3 เปิดดู 26 ครั้ง


ช่องของ เอกพล ชาประวัง

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ เป็นศาสนสถานเก่าแก่มีอายุประมาณ 200 ปี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยปลายรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของหอไตรหลังนี้ถูกนำมาจากที่อื่นแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยการเข้าสลักไม้ ต่อมาหอไตรได้ทรุดโทรมลงประชาชนได้ทำการบูรณะซ่อมแซมจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้น เช่น พระประธานแกะสลักจากไม้และธรรมมาสน์ไม้ เป็นต้น

ศาสนสถานเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ แม้ว่าไม่ทราบประวัติวัดตะกาดเง้าที่ชัดเจนมากนัก หากมีการพบเอกสารการประกาศจัดตั้งวัดในปี พ.ศ. 2370 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จุดเด่นของวัดตะกาดเง้าแห่งนี้คือหอไตรกลางน้ำ ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาสืบเนื่องจากหลวงพ่อคล้าย หรือ หลวงพ่อสอน เจ้าอาวาสคนแรก ผู้มีวิชาด้านการแพทย์ ได้ไปทำการรักษาไข้ให้แก่เชื้อพระวงศ์ในเมืองหลวงจนหายจากการประชวร เจ้านายจึงได้พระราชทานหอไตร เพื่อเป็นพุทธบูชามาตั้งแต่สมัยนั้น หอไตรดังกล่าวสร้างขึ้นโดยฝีมือช่างหลวงสมัยปลายรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของหอไตรหลังนี้ถูกนำมาจากที่อื่น แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยการเข้าสลักไม้ มีลักษณะเป็นอาคารยกสูง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเป็นทรงคฤห์ลดชั้นหน้าและหลัง หน้าเป็นแผ่นกรุแผ่นกระดาน จำหลักลายเครือเถา มีเทพพนมอยู่ตรงกลาง ปิดทองร่องกระจก ส่วนภายนอกเป็นพื้นระเบียงเพื่อกันฝนสาด ต่อมาทรุดโทรมลงจนประชาชนต้องช่วยกันทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งหอไตรกลางน้ำหลังนี้ใช้เป็นที่เก็บหนังสือตัวเขียนและใบลานจารพระธรรม โดยเฉพาะคัมภีร์ พระไตรปิฎก นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณอีกหลายชิ้น เช่น พระประธานแกะสลักจากไม้ ธรรมาสน์ไม้ เป็นต้น ให้คนรักประวัติศาสตร์ได้ชื่นชมกันอย่างเต็มอิ่ม การเข้าชม : นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมแต่อย่างใดแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 269 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 332 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 269 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 155 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 296 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 69 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 73 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 644 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 64 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 74 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 532 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 239 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 65 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 200 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 71 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 80 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 70 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 297 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 364 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 449 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
แหล่งเรียนรู้ วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 177 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 301 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 146 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team