ประวัติ บ้านชำโสม
ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 441 ครั้ง


ช่องของ พรประภา หอมวิเศษ

โรงเรียนบ้านชำโสม

การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ บ้านชำโสมแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 269 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 66 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 332 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 233 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 72 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 65 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 441 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 261 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 296 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 65 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 532 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 80 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 208 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 192 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 167 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 81 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 71 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 449 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 277 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 69 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 73 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 200 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 308 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 155 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 269 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
แหล่งเรียนรู้ วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 389 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team