ชุมชนวัดซอยสอง
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 500 ครั้ง


ช่องของ สุรีย์ ศรีทองคำ

โรงเรียนบ้านซอยสอง

ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่รุ่นย่า เล่าขานความเป็นมาของ หมู่บ้านซอยสอง ว่าแต่เก่าก่อนไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่ติดถนนเหมือนปัจจุบัน แต่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ เมื่อมีผู้คนเข้ามาบุกเบิกตัดไม้ถางป่าสร้างบ้านเรือนและชุมชน จำเป็นต้องมีเส้นทางลำเลียงซุงออกจากป่า จึงทำให้เกิดเป็นเส้นทางลากซุง ต่อมาจึงเรียกเป็นชื่อซอยตามลำดับ ซอยหนึ่ง ซอยสอง เรื่อยไปถึงซอยห้า และใช้ตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านในเวลาต่อมา
ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มสลับเชิงเขา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ เป็นต้น
วัดซอยสองแต่เดิมตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านซอยสองในปัจจุบัน แต่เมื่อก่อนเป็นเพียงที่พักสงฆ์ สร้างเป็นศาลาไม้ขนาดเล็ก ต่อมาในช่วง พ.ศ.๒๕๑๖ หลวงพ่ออภิชาติ อภิโชโต (พันโทอภิชาติ ศรีสว่างวงศ์)
ได้เข้ามายังหมู่บ้านซอยสองแห่งนี้พร้อมกับพัฒนาหมู่บ้าน ท่านได้ทำการก่อตั้งโรงเรียนประจำหมู่บ้านขึ้น คือโรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) และทำการย้ายที่พักสงฆ์ไปที่บริเวณเขาวัว เป็นเขาที่อยู่ในซอยลากซุงซอยที่สอง หรือก็คือ ที่ตั้งดั้งเดิมของหมู่บ้านนั่นเอง และเมื่อโรงเรียนถูกสร้างจนแล้วเสร็จ หลวงพ่ออภิชาติ ก็ย้ายไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป จากนั้น ผู้ใหญ่ดำรงค์ มะปรางอ่อน ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น ได้ไปกราบนิมนต์หลวงพ่อเพ็ชร์ อัตถกาโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดซอยสอง โดยทำการย้ายวัดอีกครั้งหนึ่งจากที่ตั้งอยู่บนเขาวัว มาตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านซอยสอง จนถึงปัจจุบัน
ด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนบ้านซอยสอง หลวงพ่อเพ็ชร์ และชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างและทำนุบำรุงวัดซอยสองเรื่อยมา ซึ่งได้จดขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๒๔ กันยายน
พ.ศ.๒๕๓๕ จวบจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดซอยสองจึงว่างจากตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกครั้ง
ต่อมาชาวบ้านในชุมชนจึงไปกราบนิมนต์ พระครูพุทธิญาณวงศ์ (พระปลัดอำนาจ ถิรปสาโท)
จากวัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสวัดซอยสอง จวบจนถึงปัจจุบัน
และในวันนี้ จากที่พักสงฆ์มีเพียงศาลาไม้หลังเล็กๆ ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นวัดซอยสอง (ดำรงราษฎร์วราราม) วัดที่เป็นที่รู้จักในตำบลสามพี่น้อง ด้วยพลังศรัทธา ความสามัคคี ของชาวบ้านในชุมชน ความสามารถด้านการพัฒนาของพระครูพุทธิญาณวงศ์เจ้าอาวาสวัดซอยสอง ทำให้วัดซอยสองเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง ได้รับเกียรติเป็นวัดตัวแทนในอำเภอแก่งหางแมวจัดงานสำคัญต่างๆ เรื่อยมาแสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 155 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 632 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 243 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 108 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 620 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 107 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 205 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1316 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 724 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 343 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 179 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 326 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 266 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 605 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 223 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 126 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 112 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 617 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 649 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 507 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 261 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 186 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 500 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 108 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 134 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 165 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1071 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 259 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team