1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ ป.6 เปิดดู 152 ครั้ง


ช่องของ ณิชพร พฤกษาชัยพร

โรงเรียนวัดขุนซ่องแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 114 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 205 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 558 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 855 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 119 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 135 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 202 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 163 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 608 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 204 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 145 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 133 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 745 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 614 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 571 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 192 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 191 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 192 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 352 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 1175 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1084 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 246 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 136 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 189 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 294 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 475 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 733 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 646 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 129 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 321 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 223 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 206 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 252 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 131 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team