(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้วัดจันทนาราม EP.1
ประวัติศาสตร์ ม.2 เปิดดู 131 ครั้ง


ช่องของ สุพรรษา โพธิมณี

โรงเรียนวัดจันทนาราม

ประวัติศาสตร์วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม เป็นวัดป่าฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี ตรงข้ามกับตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากพบว่ามีประวัติบันทึกไว้ว่า ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๓ (ครองราชย์ ปี ๒๓๖๗-๒๓๙๔) ราวปี พ.ศ. ๒๓๖๘ วัดร่วงโรยทรุดโทรมจนจะร้าง ชาวบ้านจึงได้อาราธนาพระอุปัชฌาย์นวมจนฺทิสฺสโร จากวัดเกาะ บ้านเกาะ มาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ และได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบสถ์เดิม ซึ่งถูกปลวกทำลายและน้ำเซาะพังอยู่เรื่อยๆ ท่านจึงได้ย้ายไปสร้างใหม่ห่างจากบริเวณเดิม (ซึ่งคือโบสถ์หลังเก่าในปัจจุบัน)เนื่องจากมี มีต้นจันทน์และต้นพิกุลใหญ่ๆเป็นจำนวนมาก คำว่า “วัดจันทนาราม” น่าจะเป็นชื่อที่เรียกกันหรือตั้งขึ้น โดยอาศัยป่าต้นจันทน์เป็นนิมิตหมาย เพราะว่าคำว่า “จันทนะ” เป็นชื่อของต้นไม้ ไม่ใช่ “จันทร์” ซึ่งเป็นชื่อของพระจันทร์แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้เผือกกวน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 244 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 185 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 547 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 186 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 811 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 195 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 559 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 553 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 287 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 718 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 507 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 196 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 859 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 268 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 230 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 266 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 724 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 977 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 108 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 617 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 223 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 620 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 326 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 165 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 371 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 179 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 632 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 325 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 737 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team