(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้วัดจันทนาราม EP.1
ประวัติศาสตร์ ม.2 เปิดดู 165 ครั้ง


Creator : สุพรรษา โพธิมณี

โรงเรียนวัดจันทนาราม


    

ประวัติศาสตร์วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม เป็นวัดป่าฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี ตรงข้ามกับตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากพบว่ามีประวัติบันทึกไว้ว่า ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๓ (ครองราชย์ ปี ๒๓๖๗-๒๓๙๔) ราวปี พ.ศ. ๒๓๖๘ วัดร่วงโรยทรุดโทรมจนจะร้าง ชาวบ้านจึงได้อาราธนาพระอุปัชฌาย์นวมจนฺทิสฺสโร จากวัดเกาะ บ้านเกาะ มาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ และได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบสถ์เดิม ซึ่งถูกปลวกทำลายและน้ำเซาะพังอยู่เรื่อยๆ ท่านจึงได้ย้ายไปสร้างใหม่ห่างจากบริเวณเดิม (ซึ่งคือโบสถ์หลังเก่าในปัจจุบัน)เนื่องจากมี มีต้นจันทน์และต้นพิกุลใหญ่ๆเป็นจำนวนมาก คำว่า “วัดจันทนาราม” น่าจะเป็นชื่อที่เรียกกันหรือตั้งขึ้น โดยอาศัยป่าต้นจันทน์เป็นนิมิตหมาย เพราะว่าคำว่า “จันทนะ” เป็นชื่อของต้นไม้ ไม่ใช่ “จันทร์” ซึ่งเป็นชื่อของพระจันทร์


แสดงความคิดเห็น
ทอดมันเห็ด รร.วัดหนองแหวนฯ ราคา 20 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง...
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 671 ครั้ง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน...
โรงเรียนบ้านวังหิน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 252 ครั้ง
ชุมชนต้นกระบก...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 375 ครั้ง
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 415 ครั้ง
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 437 ครั้ง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 329 ครั้ง
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง...
โรงเรียนวัดโขมง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 287 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 109 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 256 ครั้ง
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 1273 ครั้ง
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 16 ครั้ง
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 806 ครั้ง
หมู่บ้านคลองลาว...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 390 ครั้ง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 195 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 115 ครั้ง
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง...
โรงเรียนวัดคมบาง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 1181 ครั้ง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 628 ครั้ง
ประวัติวัดคลองขุด...
โรงเรียนวัดคลองขุด
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 922 ครั้ง
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 280 ครั้ง
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน...
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 277 ครั้ง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ (ม.2)
เปิดดู 158 ครั้ง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 178 ครั้ง
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้...
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 367 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์...
โรงเรียนวัดหนองคัน
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 242 ครั้ง
วัดสะพานเลือก...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 710 ครั้ง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด...
โรงเรียนวัดวังหิน
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 195 ครั้ง
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง...
โรงเรียนบ้านยางระหง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 353 ครั้ง
รักษ์ถิ่นพลับพลา...
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 275 ครั้ง
ย้อนรอยวัดโขดหอย ...
โรงเรียนวัดโขดหอย
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 323 ครั้ง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 184 ครั้ง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 108 ครั้ง
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส...
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 311 ครั้ง
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 153 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ...
โรงเรียนวัดพลับ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 144 ครั้ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 183 ครั้ง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 150 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 188 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร...
โรงเรียนบ้านแก้ว
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 325 ครั้ง
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 272 ครั้ง
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร...
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 285 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 115 ครั้ง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค...
โรงเรียนวัดสิงห์
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 628 ครั้ง
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 806 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์ ...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 43 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 146 ครั้ง
ไหว้พระวัดแก่งน้อยชั้นป.3 บ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 12 ครั้ง
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 263 ครั้ง
ร่องรอยทางโบราณคดีบ้านขุนซ่อง...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 14 ครั้ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 638 ครั้ง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา...
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 229 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform