ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 110 ครั้ง


ช่องของ ศิริเพ็ญ พรมโชติ

โรงเรียนวัดแก่งหางแมวแสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 473 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 119 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 107 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 331 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 566 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 291 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 625 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 190 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 263 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 1169 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 731 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 184 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1323 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 128 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 383 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 307 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 227 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 376 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 565 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 138 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 189 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 126 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 116 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 602 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 742 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 685 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 138 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 116 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 268 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 248 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 850 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 820 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 330 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 271 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 226 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 149 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 226 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 608 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 242 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team