วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพลับบางกะจะ
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 20 ครั้ง


ช่องของ ณัฐวดี รักความชอบ

โรงเรียนวัดพลับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A-C)

ด้านความรู้ (K)
- อภิปรายขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- เขียนตอบคำถามจากใบงานที่ 1 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

ด้านเจตคติ (A)
- เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นประวัติศาสตร์

ด้านสมรรถนะ (C)
- นักเรียนประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นประวัติความเป็นมาของเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ

สาระสำคัญ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จำเป็นต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และตีความจากร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักเหตุผลอธิบายเหตุหารณ์ และความเป็นมาต่าง ๆ ในอดีต ให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 70 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 60 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 123 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 68 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 199 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 64 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 152 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 51 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 112 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 55 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 218 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 134 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
แหล่งเรียนรู้ วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 50 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 321 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 166 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 181 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team