คลังสื่อของ ศรัณยู โพธิวรรณ์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 111 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator