คลังสื่อของ พรณรงค์ ทรัพย์คง
ตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม

 (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ารอับโหลดคลิปวิดีโอ ในระบบ Content Manage System

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้งานและอับโหลดสื่อในระบบ Content Manage System: CMS

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การเข้าใชสื่อประเภทต่าง ๆ จากคลังสื่อ Obec Content Center

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

หน้าต่างการทำงานของ OCC (OBEC Content Center)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา OBEC Content Center

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แนวทางการขับเคลื่อน ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การนิทศ ติดตาม และส่งเสริม การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นักรบ 800 THE EIGHT HUNDRED - หนังเต็ม HD (Phranakornfilm Official)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ประสบการณ์การออกแบบภาพแปรขบวนวง Marching Band

ผลงานส่วนตัว 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

รถยนต์พลังน้ำเคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกใบนี้ | Stanley Meyer water powered Buggy

สารคดี (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Minor Planet

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 7 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Bio-O-Yeah [by Mahidol] มารู้จัก DNA กันเถอะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ดนตรีพื้นเมือง | ดนตรีพื้นเมืองภาคต่างๆของไทย

ศิลปะ (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

KYOTO TACHIBANA S.H.S BAND | 【京都橘高校 吹奏楽部の卒業公演】挑戦し続ける“オレンジの悪魔”【カンテレ・アーカイブ】

ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 11 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การผลิตสื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้ มัคคุเทศก์น้อยพาทัวร์

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เด็กอวดดี ตอนมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดทองทั่ว จันทบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 6 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เยาวชน CYWS กับภาพความทรงจำ | C BAND CAMP

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เยาวชน CYWS กล่าวความรู้สึกในกิจกรรมเล่าเรื่องเมืองจันท์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Game Base Story : เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

มารช์เมืองจันท์ : วงดุริยางค์เยาวชนจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โครงการมัคคุเทศก์น้อย กล้าคิด กล้าทำ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ฉลาดเกมส์โกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองคัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Secret of Classrcom M.3/1 ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

กลโกง 2020 ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อาชวะ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดท่าแคลง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ที่ว่าง(พิเศษ) ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ปัจจัย ๕ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาโป่งเกตุ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เพราะเธอ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

จิตอาสาชวนน้องสร้างงาน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดสามผาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHEAT TEST ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านต้นกระบก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เด็กยุคใหม่หัวใจสุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองครก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ขอโทษโพย ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านเขามะปริง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คนที่(ไม่)คู่ควร ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านแก้ว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เ(ก)รียนโกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เด็กดีศรีโป่งวัว ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านโป่งวัว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิทานต้านทุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

The Time ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองบัว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Message สื่อรักแทนใจ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Fighting Man สู้เพื่อฝัน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โรงเรียนวัดพลับพลา The Movie

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

น้ำนม น้ำใจ ไม่โกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านแก้ว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เด็กดีมีวินัย ใครก็รัก ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองครก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

จุดเปลี่ยน (The transition) ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านต้นกระบก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านตาเลียว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ไม่แซงคิวก็เร็วได้ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ขยะ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

กลโกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองแหวน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

หน้าที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองกะพง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองคัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เกือบสายเกินไป ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดท่าศาลา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เกรซี่และชิปปี้เพื่อนรัก ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดดอนตาล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตตอนการทำเวร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

รับ - ผิด - ชอบ (หนังสั้นเด็กวัดจันทนารามฯ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

The Winer (ภาพยนตร์สั้นบ้านคลองลาว)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล IQA AWARD

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ | นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โรงเรียนวัดพลับ | นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โรงเรียนวัดสิงห์ | นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทบุรี | นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดพลับ

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นวัตกรรมนิเทศการศึกษา CHAN 1 EDUCATIONAL SUPERVISION PLATFORM

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนวัดพลับ จันทบุรชีบาอุทิศ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 5 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านแก้ว ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านชำโสม ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ NT โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิเทศฯ NT โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 7 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ศาสนา บุคคล คัมภีร์ และความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 157 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 188 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 135 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ของพื้นที่บนโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 158 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 168 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 130 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

กลอนสี่

ภาษาไทย 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Pollution

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 108 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 108 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 104 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ (ม.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย (อ.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ (ม.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ (อ.3)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ (อ.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 95 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ (อ.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ทัศนธาตุ

ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 108 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย (ป.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 101 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การทดลองบ้านนักวิทย์น้อย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 101 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล (ม.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและเครื่องดนตรีดำเนินทำนอง

ดนตรีไทย (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 95 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ (อ.3)

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เทคนิค การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายดนตรี โดยใช้ google site ร่วมกับการใช้ application music simulator

ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันสื่อ ตอน ติดเกม...ชีวิตเปลี่ยน

สารคดี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 104 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโครงงานอาชีพ เรื่อง วุ้นปีโป้นมสด

การงานพื้นฐานอาชีพ (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

community1 | interesting places in the community

ภาษาต่างประเทศ (ม.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 146 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ (ป.3)

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้งาน obec content center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 83 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 68 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การสร้างสื่อ Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 67 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 60 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 68 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำหรับระบบ iOS

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 55 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 59 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้าใจง่าย

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 65 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น Real guitar vol.2 - ครูเขมเกษมสำราญ

ดนตรีสากล (ม.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย (ป.5)

OBEC Content Center

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง การเขียนบท (บูรณาการความรู้เรื่อง CPR)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.4)

OBEC Content Center

เปิดดู 101 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ (ป.6)

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten (อ.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์ (ป.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

OBEC Content Center

เปิดดู 110 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 267 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านวังหิน

เปิดดู 241 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 228 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 266 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 427 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง (ต้นฉบับ)

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 91 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ทดลองสร้างบทเรียนจากมือถือ Android

ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 38 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดอมรินทราราม

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 101 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านน้ำโจน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 49 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 95 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนคลองบางน้ำจืด

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 111 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 109 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 115 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator