EP.1 : หน่วยที่ 3 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เปิดดู 25 ครั้ง


ช่องของ สุทัศน์ วิลัยการ

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 50 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 71 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมาย

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 88 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 122 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเค

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 49 ครั้ง
สฤษดิเดช
เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 115 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 49 ครั้ง
สฤษดิเดช
การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... อ.2
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 64 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Ab

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 115 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อค

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 63 ครั้ง
สฤษดิเดช
สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง กา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.4
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 51 ครั้ง
วัดนายายอาม
คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 67 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความเหมือนและความแตกต่าง_วิทยาการคำนวณ_ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
วัดหนองสีงา
การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
น้ำขึ้นน้ำลง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดสิงห์
เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 78 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 87 ครั้ง
สฤษดิเดช
วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 75 ครั้ง
สฤษดิเดช
หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team