Coding สัตว์มีกระดูกสันหลัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เปิดดู 21 ครั้ง

ช่องของ อัจฉรา เจริญรูป

บ้านมาบโอนแสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้ถั่วกวน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 78 ครั้ง
สฤษดิเดช
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 45 ครั้ง
สฤษดิเดช
ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 48 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 84 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 46 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 83 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Ab

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
วัดนายายอาม
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แบบทดสอบ เรื่อง คลื่นและแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 96 ครั้ง
สฤษดิเดช
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 32 ครั้ง
สฤษดิเดช
เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 75 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 62 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 77 ครั้ง
สฤษดิเดช
ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 50 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดสิงห์
คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 70 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 42 ครั้ง
สฤษดิเดช
กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 76 ครั้ง
สฤษดิเดช
หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 102 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 82 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
น้ำขึ้นน้ำลง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... อ.2
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 86 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 80 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 69 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 78 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 108 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team