คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดอมรินทราราม
สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 84 ครั้ง


ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

คลิปรางวัลชมเชย ประเภททีมนักเรียน การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้นประกอบเพลงจากคลิปวีดิทัศน์ "Hoppy & Happy เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง" โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผล วันที่ 21 มีนาคม 2566แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้ถั่วกวน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
สฤษดิเดช0
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 105 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 34 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
สฤษดิเดช
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 82 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 68 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team