HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง (ต้นฉบับ)
สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 81 ครั้ง


ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

สืบเนื่องจากกลุ่มทีมงาน Meditation Plus โดยแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ แพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร และคณะ ได้มอบสื่อการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์ "Hoppy & Happy เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง" แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) และการสร้างความสุขแก่นักเรียน โดยการเต้นประกอบเสียงเพลง และการนั่งสมาธิโดยกำหนดจิตตามลมหายใจ

คลิปวีดิทัศน์ "Hoppy & Happy เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง" ซึ่งอำนวยการผลิตโดยแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ และแพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนำโชค ทะนัดรัมย์ หรือคุณสิงโต นำโชค อนุญาตให้นำเพลงและทำนองเพลง "อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่" (I Just Wanna Pen Fan You Dai Bor?) นำมาใช้ในกิจกรรมเต้นประกอบเพลง คุณสุเมธ โปษยะนุกูล ประพันธ์คำร้องเพลง "สติ" โดยใช้ทำนองเพลง "อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่" (I Just Wanna Pen Fan You Dai Bor?) และคุณอีฟ ปานเจริญ หรือคุณปาล์มมี่ร่วมขับร้องเพลงร่วมกับคุณนำโชค ทะนัดรัมย์แสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 68 ครั้ง
สฤษดิเดช0
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 105 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 33 ครั้ง
สฤษดิเดช
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 81 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 78 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team