คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 104 ครั้ง


ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

คลิปรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมนักเรียน การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้นประกอบเพลงจากคลิปวีดิทัศน์ "Hoppy & Happy เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง" โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดประกวดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลวันที่ 21 มีนาคม 2566แสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 83 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 67 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 33 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 83 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 77 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
สฤษดิเดช
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 80 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 120 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 82 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
สฤษดิเดช
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 77 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team