วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 เปิดดู 5 ครั้ง


Creator : ณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร์

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด


    

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนกีฬาบาสเกตบอลได้
2. บอกแนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนบาสเกตบอลได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย กฎ กติกา เบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอลได้
4. บอกคุณลักษณะที่ดีของผู้ดูกีฬาที่ดีและผู้เล่นกีฬาที่ดีได้
3. สาระสำคัญ
1. การฟาล์วเป็นการกระแทกลูกบอลด้วยกำปั้นและการผิดระเบียบของกติกาข้อ 3,4 และตาม รายละเอียดตามกติกาข้อ 5
2. หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันกระทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้นับคะแนน (การฟาล์วติดต่อกัน หมายถึง เป็นการฟาล์วที่ไม่มีการฟาล์วของฝ่ายตรงข้ามคั่นระหว่างการฟาล์วติดต่อนั้น)
3. เมื่อลูกบอลถูกตี หรือโยนจากพื้นเข้าประตู ให้นับคะแนน หากลูกบอลค้างก้านห่วงโดยผู้ เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสหรือกระทบประตู ให้นับคะแนน
4. เมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้าเล่นที่สัมผัสลูกบอลครั้งแรกในกรณี ที่มีผู้คัดค้าน กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) จะโยนบอลเข้าไปในสนาม ผู้เล่น ที่ส่งบอลสามารถใช้เวลาได้ 5 วินาที หากเกินกว่านั้นฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลแทน หากมีการคัดค้านและทำให้การแข่งขัน ล่าช้า กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) สามารถขานฟาล์วเทคนิค
5. กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) มีหน้าที่ตัดสินและจดบันทึดการฟาล์ว เกิดฟาล์วต่อกัน ครบ 3 ครั้ง ให้แจ้งต่อผู้ตัดสิน (Referee) และสามารถให้ฟาล์วเสียสิทธิ์ ตามกติกาข้อ 5
6. ผู้ตัดสิน (Referee) มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาด เมื่อลูกบอลเข้าสู่การเล่นในพื้นที่ของเขาและเป็นผู้ จับเวลา ,ให้คะแนนเมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผล ,จดบันทึกคะแนนและรับผิดชองตามพื้นที่
7. เวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ๆละ 15 นาที พัก 5 นาที
8. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ฝ่ายที่ทำคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ หัวหน้าทีมตกลงกันเพื่อแข่งขันต่อจนกว่ามีฝ่ายใดทำคะแนนได้


แสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว ราคา 25 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกป.6...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาซา...
โรงเรียนวัดนาซา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 5 ครั้ง
การส่งลูกในกีฬาแฮนด์บอล...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 91 ครั้ง
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโ...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สุขศึกษาและพลศึกษา
เปิดดู 8 ครั้ง
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
อวัยวะภายใน...
บ้านตาเลียว
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 111 ครั้ง
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 49 ครั้ง
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 85 ครั้ง
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 90 ครั้ง
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 92 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล รร.วัดนาซา...
โรงเรียนวัดนาซา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 139 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 86 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา กลุ่ม...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 86 ครั้ง
เลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน...
โรงเรียนบ้านคลองครก
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
การเดาะลูกตร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (ลูกแป) โรงเรี...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 101 ครั้ง
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 57 ครั้ง
วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 5 ครั้ง
แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนร...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
อวัยวะภายนอก...
บ้านตาเลียว
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
ระบบสืบพันธ์เพศชาย...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิชาพลศึกษา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 48 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform