วิชาพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 เปิดดู 5 ครั้ง

Creator : ปกรณ์ ศรีคงจันทร์

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา


    

ทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน กีฬาฟุตซอล


แสดงความคิดเห็น
ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์ ราคา 29 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 86 ครั้ง1
อวัยวะภายนอก...
บ้านตาเลียว
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)
เปิดดู 117 ครั้ง1
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 139 ครั้ง
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 111 ครั้ง
การเดาะลูกตร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (ลูกแป) โรงเรี...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 57 ครั้ง
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 48 ครั้ง
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโ...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สุขศึกษาและพลศึกษา
เปิดดู 8 ครั้ง
การส่งลูกในกีฬาแฮนด์บอล...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล รร.วัดนาซา...
โรงเรียนวัดนาซา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
เลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน...
โรงเรียนบ้านคลองครก
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนร...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา กลุ่ม...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาซา...
โรงเรียนวัดนาซา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 5 ครั้ง
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 90 ครั้ง
แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกป.6...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 5 ครั้ง
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 92 ครั้ง
อวัยวะภายใน...
บ้านตาเลียว
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิชาพลศึกษา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
ระบบสืบพันธ์เพศชาย...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)
เปิดดู 3 ครั้ง
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)
เปิดดู 86 ครั้ง
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 101 ครั้ง
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ...
สฤษดิเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)
เปิดดู 85 ครั้ง
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 91 ครั้ง
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 49 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform