อวัยวะภายนอก
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 เปิดดู 12 ครั้ง


ช่องของ เพ็ญประภา​ กล่ำใส

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 5 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team