หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 เปิดดู 78 ครั้ง

ช่องของ ศรัณย์ ชนะชัย

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ดินพอเพียง พอเพียงดิน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 33 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 105 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุ

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 68 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.2
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง

สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 82 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 78 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team