การคูณและการหารจำนวนนับ
คณิตศาสตร์ ป.4 เปิดดู 95 ครั้ง


ช่องของ อำนาจ เจริญพร

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


เวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินโพธิ์2
การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว2
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
สฤษดิเดช
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดดอนตาล
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 112 ครั้ง
วัดหนองสีงา
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดเนินสูง
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดจันทนาราม
โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 123 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 111 ครั้ง
วัดนายายอาม
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
ไทยรัฐวิทยา 14
จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 110 ครั้ง
สฤษดิเดช
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
วัดโขดหอย
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดท่าแคลง
ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 117 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านคลองครก
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 103 ครั้ง
สฤษดิเดช
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 87 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดช้างข้าม
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team