การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
คณิตศาสตร์ ป.6 เปิดดู 128 ครั้ง


ช่องของ ปนัดดา เริ่มรักษ์

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว0
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดท่าแคลง
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดเนินสูง
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 110 ครั้ง
สฤษดิเดช
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดจันทนาราม
การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดเขาน้อย
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดดอนตาล
การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดโป่งแรด
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 111 ครั้ง
วัดนายายอาม
นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 121 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
วัดสิงห์
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านมาบโอน
เวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินโพธิ์
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
วัดช้างข้าม
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 122 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
วัดทองทั่ว
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 87 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
สฤษดิเดช
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 112 ครั้ง
วัดหนองสีงา
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 119 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
ไทยรัฐวิทยา 14
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team