การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
คณิตศาสตร์ ป.4 เปิดดู 99 ครั้ง

ช่องของ อำนาจ เจริญพร

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้ไก่

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดหนองสีงา2
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว2
ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
การคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 123 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
วัดทองทั่ว
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
วัดโขดหอย
เวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินโพธิ์
บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 120 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 121 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 96 ครั้ง
วัดเนินสูง
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 103 ครั้ง
สฤษดิเดช
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
วัดช้างข้าม
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
วัดหนองแหวน
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดดอนตาล
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 112 ครั้ง
วัดนายายอาม
ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 121 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 111 ครั้ง
สฤษดิเดช
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 88 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 98 ครั้ง
วัดสิงห์
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
สฤษดิเดช
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
ไทยรัฐวิทยา 14

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team