โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1
คณิตศาสตร์ ป.6 เปิดดู 93 ครั้ง


ช่องของ ปนัดดา เริ่มรักษ์

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ดอกไม้จันทน์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดดอนตาล
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดท่าแคลง
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดเขาน้อย
การคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 122 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 121 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
สฤษดิเดช
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดหนองสีงา
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
วัดทองทั่ว
การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 121 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
วัดช้างข้าม
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านคลองครก
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านมาบโอน
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 88 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
วัดโขดหอย
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 103 ครั้ง
สฤษดิเดช
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 120 ครั้ง
สฤษดิเดช
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team