การสร้างทางเรขาคณิต
คณิตศาสตร์ - เปิดดู 93 ครั้ง

ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

การสร้างทางเรขาคณิต สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แสดงความคิดเห็น
เห็ดหย็อง โรงเรียนวัดหมูดุด

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 83 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโขดหอย
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 98 ครั้ง
สฤษดิเดช
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 86 ครั้ง
สฤษดิเดช
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดหนองแหวน
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดจันทนาราม
การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดหนองสีงา
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดทองทั่ว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดสิงห์
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 102 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านคลองครก
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 87 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 107 ครั้ง
วัดนายายอาม
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 91 ครั้ง
ไทยรัฐวิทยา 14
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 124 ครั้ง
สฤษดิเดช
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินสูง
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 87 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านคลองน้ำใส
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดช้างข้าม
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 115 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team