สมการค่าสัมบูรณ์
คณิตศาสตร์ - เปิดดู 95 ครั้ง

ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

สมการค่าสัมบูรณ์ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แสดงความคิดเห็น
เห็ดหย็อง โรงเรียนวัดหมูดุด

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านวังอีแอ่น
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 86 ครั้ง
สฤษดิเดช
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 102 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 88 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านคลองครก
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 106 ครั้ง
สฤษดิเดช
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดช้างข้าม
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 83 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดเขาน้อย
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดทองทั่ว
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินสูง
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 124 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวก

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 87 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านคลองน้ำใส
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 87 ครั้ง
วัดท่าศาลา
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดหนองแหวน
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดจันทนาราม
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโขดหอย
การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดโป่งแรด
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 91 ครั้ง
ไทยรัฐวิทยา 14
ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 115 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team