จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
คณิตศาสตร์ ป.2 เปิดดู 119 ครั้ง


ช่องของ ภัทรลดา ประมาณพล

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 115 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดดอนตาล
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
วัดทองทั่ว
จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
วัดสิงห์
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
สฤษดิเดช
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านคลองครก
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดท่าแคลง
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดช้างข้าม
เวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินโพธิ์
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 110 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 103 ครั้ง
สฤษดิเดช
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดท่าศาลา
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านวังอีแอ่น
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
วัดโขดหอย
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดโป่งแรด
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 123 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team