บัญญัติไตรยางค์
คณิตศาสตร์ เปิดดู 90 ครั้ง

ช่องของ ประภาศรี วนสิริสกุล

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดโป่งแรด
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 110 ครั้ง
วัดนายายอาม
โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดจันทนาราม
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดเนินสูง
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 118 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 97 ครั้ง
สฤษดิเดช
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 86 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 119 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดช้างข้าม
ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 126 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 102 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 109 ครั้ง
สฤษดิเดช
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดหนองแหวน
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 101 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดท่าศาลา
บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านวังอีแอ่น
การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
วัดทองทั่ว
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านคลองน้ำใส

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team