โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000
คณิตศาสตร์ ป.3 เปิดดู 95 ครั้ง

ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000แสดงความคิดเห็น
ดินพอเพียง พอเพียงดิน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 87 ครั้ง
สฤษดิเดช
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 106 ครั้ง
วัดท่าแคลง
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 124 ครั้ง
สฤษดิเดช
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดหนองแหวน
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านคลองครก
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดช้างข้าม
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดทองทั่ว
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 88 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 84 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 86 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 107 ครั้ง
วัดนายายอาม
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดจันทนาราม
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเนินสูง
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโขดหอย
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
วัดดอนตาล
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดโป่งแรด
ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดเขาน้อย
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 87 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 88 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team