โจทย์ปัญหาร้อยละ
คณิตศาสตร์ - เปิดดู 97 ครั้ง

ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

โจทย์ปัญหาร้อยละ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้ถั่วกวน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 109 ครั้ง
สฤษดิเดช
เวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดเนินโพธิ์
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดจันทนาราม
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดดอนตาล
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 111 ครั้ง
วัดท่าแคลง
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 110 ครั้ง
วัดนายายอาม
การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดเขาน้อย
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 113 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 120 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดท่าศาลา
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านมาบโอน
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านคลองครก
ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 112 ครั้ง
วัดช้างข้าม
บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 115 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 114 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 121 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดเนินสูง
ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดหนองแหวน
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team