เส้นรอบวงของวงกลม
คณิตศาสตร์ ป.6 เปิดดู 100 ครั้ง


ช่องของ ปนัดดา เริ่มรักษ์

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้เผือกกวน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 100 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 84 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 107 ครั้ง
วัดนายายอาม
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 87 ครั้ง
บ้านวังอีแอ่น
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดทองทั่ว
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 88 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านช่องกะพัด
การคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 119 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 116 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดสิงห์
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดหนองแหวน
เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดจันทนาราม
ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 87 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 106 ครั้ง
วัดท่าแคลง
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 90 ครั้ง
วัดเขาน้อย
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดช้างข้าม
การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 91 ครั้ง
วัดโป่งแรด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดหนองสีงา
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 110 ครั้ง
วัดช้างข้าม
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 86 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านมาบโอน
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team