VDOโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อ.3 เปิดดู 20 ครั้ง


Creator : สิริมา ทิมเวช

โรงเรียนวัดท่าแคลง


    


แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้ไก่ ราคา 5 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


ร.ร.วัดหนองแหวนฯ รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทย...
โรงเรียนวัดพลับ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
รายงานโครงงานเรื่องกล้วย กล้วย โรงเรียนวัดโขมง...
โรงเรียนวัดโขมง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานโครงงานสืบเสาะ "อัญชันแปลงร่าง"...
โรงเรียนวัดสิงห์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
รายงานคลิปวีดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี...
โรงเรียนวัดโขดหอย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงาน 20 กิจกรรมการทดลอง โรงเรียนวัดหนองบัว (ป...
โรงเรียนวัดหนองบัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดคมบาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง ดอกพืชทานได้ ชั้น...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักว...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 6 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเร...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 11 ครั้ง
รายงานกิจกรรมการทดลอง 8 กิจกรรม รร.บ้านคลองน้ำใ...
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 2 ครั้ง
โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องผ...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
โครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่องมหัศจรรย์แห่งน้ำ ชั้...
โรงเรียนบ้านคลองครก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิ...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2...
โรงเรียนวัดโขดหอย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
Scientkid Education Platform...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เปิดดู 6 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี...
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
คลิปโครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนอ...
โรงเรียนวัดหนองบัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
โครงงานกระเป๋าใส่ขวดน้ำจากกล่องนมโรงเรียน ระดับ...
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาล 2-3 ...
โรงเรียนบ้านคลองครก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง ชั้น ป...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงานผลการสืบเสาะอิสระ โครงงานความลับของผักบุ้...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
แบบรายงานโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านยา...
โรงเรียนบ้านยางระหง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี...
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดแสลง (เ...
โรงเรียนวัดแสลง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 15 ครั้ง
รายงานโครงงานวัฎจักรสืบเสาะ...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
รร.วัดหนองแหวนฯ รายงานการสืบเสาะ บ้านวิทยาศาสตร...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
โครงงานเสื้อลายสวยด้วยสีธรรมชาติ ระดับชั้น ป 2...
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 15 ครั้ง
โครงงานรังมดแดงแสนสนุก โรงเรียนบ้านต้นกระบก...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
คลิปวีดีโอการนำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ...
โรงเรียนวัดรำพัน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 13 ครั้ง
วิดีโอสรุปผลการดำเนินโครงงาน โรงเรียนวัดหนองไทร...
โรงเรียนวัดหนองไทร
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดคมบาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 2 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักว...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง ถุงหอมดับกลิ่น ชั้น ...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 12 ครั้ง
วิดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปร...
โรงเรียนวัดพลับ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษ...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงานการสืบเสาะ สีที่เปลี่ยนไปของน้ำอัญ โรงเรี...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 ...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 36 ครั้ง
คลิปวิดีโอสืบเสาะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรีย...
โรงเรียนวัดแสลง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปล...
โรงเรียนวัดพลับ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
โครงงานสืบเสาะอิสระ "ผักบุ้งหนูโตได้ไหม&qu...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.2)
เปิดดู 14 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะ เรื่อง ต้นกระสังเปลี่ยนสี บ้านนั...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 19 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรมโรงเรีย...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
โครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว...
โรงเรียนวัดหนองบัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform