Scientkid Education Platform
- เปิดดู 6 ครั้ง

Scientkid Education Platform แพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Creator : สกุลยา ผลบุญ

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    


แสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน ราคา 15 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


คลิบวิดีโอโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านย...
โรงเรียนบ้านยางระหง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะต...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงานผล 20 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
รายงานโครงงานวัฎจักรสืบเสาะ...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
วีดีโอรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิ...
โรงเรียนวัดสิงห์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.1 เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
โครงงานสืบเสาะอิสระ "ผักบุ้งหนูโตได้ไหม&qu...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ...
โรงเรียนวัดหนองไทร
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
รร.วัดหนองแหวนฯ รายงานการสืบเสาะ บ้านวิทยาศาสตร...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 2 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปร...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเดินทางของเห็ดนางฟ้า...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 15 ครั้ง
รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เ...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักว...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
รายงานโครงงานสืบเสาะ "อัญชันแปลงร่าง"...
โรงเรียนวัดสิงห์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
โครงงานสืบเสาะอิสระ "สีหมึกธรรมชาติ" ...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ป...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 18 ครั้ง
รายงานโครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากม...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
Scientkid Education Platform...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เปิดดู 6 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงานกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.2)
เปิดดู 14 ครั้ง
โครงงานเรื่องกล้วย กล้วย โรงเรียนวัดโขมง...
โรงเรียนวัดโขมง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง ถุงหอมดับกลิ่น ชั้น ...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 12 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรี...
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี...
โรงเรียนวัดสิงห์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
โครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่องมหัศจรรย์แห่งน้ำ ชั้...
โรงเรียนบ้านคลองครก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปี...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
วิดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปร...
โรงเรียนวัดพลับ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
คลิปโครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนอ...
โรงเรียนวัดหนองบัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
โครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว...
โรงเรียนวัดหนองบัว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
รายงานคลิปวีดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี...
โรงเรียนวัดโขดหอย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานโครงงานสืบเสาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
โรงเรียนวัดสิงห์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องผ...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะ ป.1 โรงเรียนวัดเนินสูง...
โรงเรียนวัดเนินสูง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะต...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาล 2-3 ...
โรงเรียนบ้านคลองครก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
โครงงานรังมดแดงแสนสนุก โรงเรียนบ้านต้นกระบก...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะ ป.2 โรงเรียนวัดเนินสูง...
โรงเรียนวัดเนินสูง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
ร.ร.วัดหนองแหวนฯ บ้านวิทยาศาสตร์ ป.2...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 ...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 36 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรมโรงเรีย...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 2 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิ...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)
เปิดดู 11 ครั้ง
รายงานการสืบเสาะ สีที่เปลี่ยนไปของน้ำอัญ โรงเรี...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 8 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะ เรื่อง ต้นกระสังเปลี่ยนสี บ้านนั...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 19 ครั้ง
ร.ร.วัดหนองแหวนฯ รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง ประโยชน์ของผักในสวนพ...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)
เปิดดู 11 ครั้ง
รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีก...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)
เปิดดู 23 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform