Chan 1 News 2022
รายงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียนใน สพป.จันทบุรี เขต 1
ค้นหาข่าว
สถิติข่าวระดับโรงเรียน

โรงเรียน จำนวนข่าว เปิด Like Comment
วัดท่าแคลง 91 3879 480 5
บ้านคลองลาว 21 1480 239 3
วัดหนองสีงา 4 285 44 0
วัดวังหิน 35 4758 1849 4
บ้านห้วงกระแจะ 11 1013 229 3
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 13 1069 148 1
บ้านต้นกระบก 8 561 86 0
วัดนายายอาม 2 169 27 0
บ้านเขามะปริง 5 289 40 0
วัดหนองไทร 4 158 25 0
วัดช้างข้าม 35 2747 447 4
บ้านยางระหง 1 96 21 0
วัดนาซา 31 623 11 0
วัดโขดหอย 117 1397 47 0
วัดหนองแหวน 15 1324 167 2
บ้านประแกต 1 101 18 0
บ้านซอยสอง 2 162 24 0
บ้านวังไม้แดง 38 3303 447 1
บ้านคลองครก 74 3872 483 0
บ้านบ่อไฟไหม้ 3 332 54 0
บ้านวังอีแอ่น 13 1166 180 1
บ้านเนินจำปา 8 498 58 0
บ้านหนองเจ๊กสร้อย 8 595 80 2
วัดเขาวงกต 3 291 47 0
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 3 117 14 0
วัดขุนซ่อง 58 1322 195 0
บ้านโคกวัด 7 465 76 0
บ้านหนองบัวทอง 15 974 234 9
บ้านโป่งวัว 10 249 36 0
วัดแก่งหางแมว 91 5087 488 3
บ้านช่องกะพัด 2 197 25 0
วัดสามผาน 11 855 129 0
ไทยรัฐวิทยา 14 0 0 0 0
วัดท่าศาลา 5 506 86 0
วัดรำพัน 8 778 98 0
บ้านสะพานเลือก 2 160 22 0
วัดทุ่งเบญจา 1 94 16 0
อนุบาลบ้านหนองคล้า 7 748 83 0
วัดหนองคัน 13 1104 156 0
บ้านสังข์ทอง 2 208 32 0
บ้านเจ้าหลาว 10 645 101 0
วัดหมูดุด 1 100 20 0
วัดคลองขุด 3 153 25 0
วัดโขมง 1 98 16 0
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 12 1120 174 2
วัดบูรพาพิทยาราม 192 11389 1208 3
บ้านมาบโอน 1 56 9 0
บ้านเนินดินแดง 45 2856 342 0
บ้านคลองกะพง 23 1459 237 0
บ้านเขาแก้ววิทยา 5 493 50 0
บ้านแก่งน้อย 5 243 35 0
บ้านวังปลา 0 0 0 0
บ้านตาเลียว 1 31 8 0
บ้านศรัทธาตะพง 11 796 110 2
วัดเนินโพธิ์ 44 266 0 0
วัดเสม็ดงาม 43 288 14 0
วัดหนองบัว 37 2238 188 0
วัดแสลง 12 816 95 1
บ้านชำโสม 4 133 13 0
สฤษดิเดช 7 563 69 0
อนุบาลจันทบุรี 14 857 110 0
วัดโป่งแรด 47 837 17 0
วัดพลับพลา 28 1503 200 2
วัดดอนตาล 4 356 64 1
บ้านท่าแฉลบ 10 837 99 0
วัดพลับ 3 229 33 1
วัดสิงห์ 94 7909 1255 11
บ้านแก้ว 10 767 61 0
บ้านคลองน้ำใส 2 121 18 0
วัดไผ่ล้อม 9 610 66 0
วัดจันทนาราม 15 586 85 2
วัดเนินสูง 44 408 5 0
วัดทองทั่ว 218 9172 788 13
วัดเนินยาง 11 772 103 0
วัดคมบาง 57 822 2 0
วัดเขาน้อย 4 99 11 0
วัดเกาะโตนด 8 381 17 0
วัดเกาะตะเคียน 1 126 16 0
วัดเกาะขวาง 4 122 20 69
รวม 1818 93289 12625 145
รายงานข่าววันนี้ 02 ตุลาคม 2566

0 results
เรื่อง
10 ลำดับข่าวยอดนิยม

10 ลำดับข่าวยอดนิยม อ่าน
10000 19345
1289 จดหมายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 12022
286 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 10692
188 คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ" 7108
1144 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 4448
1303 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมกิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่ม A Book A Week "ร่วมคิด ผลิตนักอ่าน" 3962
1284 โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป.สระแก้ว เขต1 3871
1194 เรียนคณิตที่ไหนก็สนุก กับ ครูหญิง 3539
1012 ข่าวด่วน เด็กพิเศษถูกครูพี่เลี้ยงทารุณ ด้านคนทำลั่น หนูขอโทษ-หนูพักผ่อนน้อย ไม่ได้ตั้งใจ 2900
735 โปรแกรม Scratch 2782