สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดพลับพลา

หัวข้อข่าว ***
1.โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ ***
2.คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน ***
3.โรงเรียนภูมิวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนวัดพลับพลา ฯ ***
4.โรงเรียนวัดพลับพลา อินทราษฎร์ประสิทธิ์ การแสดงต้อนรับ 19 ส ค 63 ***
5.โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลพลับพลา ***
6.การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ***
7.การจัดอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ***
8.ารแข่งขันวอลเล่ย์บอลชิงชนะเลิศระดับอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ณ โรงยิมโรงเรียนวัดพลับพลา ฯ ***
9.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ***
10.คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ***
11.กิจกรรมตอบคำถาม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 18-20 ส.ค. 63 ***
12.วิดีโอการสอน เรื่อง คำบุพบท โดยคุณครูสาวิณี พิมทำมา ***
13.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดพลับพลาฯ ***
14.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 ***
15.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โดยทีมงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลา ***
16.Active Learning โรงเรียนวัดพลับพลา โดย นางสาวจุฑามาศ ภุชงค์ ***
17.แนะนำ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ***
18.โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ***
19.Active Learning โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) โดย นางสาวกฤตติการ์ งามเอนก ***
20.โครงการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ในเด็กและเยาวชน ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ประจำปี 2565 149
2.กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 137
3.โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ 135
4.คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน 131
5.กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 130
6.โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลพลับพลา 125
7.โรงเรียนวัดพลับพลา อินทราษฎร์ประสิทธิ์ การแสดงต้อนรับ 19 ส ค 63 113
8.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โดยทีมงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลา 108
9.โรงเรียนภูมิวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนวัดพลับพลา ฯ 108
10.การจัดอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 98