สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดหนองคัน

หัวข้อข่าว ***
1.วันแม่แห่งชาติ รร.วัดหนองคัน ***
2.วารสารประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 ***
3.2PDLCA Model ***
4.กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ***
5.การประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตของสภานักเรียนโรงเรียนวัดหนองคันฯ ***
6.ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ***
7.Best Practice Active Learning ***