สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดช้างข้าม

หัวข้อข่าว ***
1.การนิเทศ ติดตาม การใช้แผนการสอนตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษา ***
2.กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕ ***
3.วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ***
4.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
5.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ***
6.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 ***
7.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน แบะเทศบาลตำบลช้างข้าม จัดกิจกรรมปลูกสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาด ***
8.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ทำการสุ่มตรวจ ATK หาเชื้อ COVID พบการตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ***
9.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
10.เทศบาลตำบลช้างข้ามพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณโรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ***
11.นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกเทศบาลตำบลช้างข้าม มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ***
12.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ เข้ารับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ***
13.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ***
14.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
15.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ***
16.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี ***
17.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ เปิดทำการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ***
18.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
19.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ กำหนดวันซื้อเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
20.การอนุรักษ์การสอนดนตรีไทย ***
21.วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ***
22.Big Cleaning day ***
23.การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ***
24.กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ***
25.สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ ***
26.กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ตามความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน ***
27.โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ 4 ภาษา สู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning) ***
28.กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ***
29.มนต์เสียงเพลงไทยลูกทุ่งบันไดสู่ดวงดาว โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ตามความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน 194
2.การนิเทศ ติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Learning Loss 187
3.การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 172
4.การอนุรักษ์การสอนดนตรีไทย 171
5.การนิเทศ ติดตาม การใช้แผนการสอนตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษา 168
6.มนต์เสียงเพลงไทยลูกทุ่งบันไดสู่ดวงดาว โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) 168
7.จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 165
8.โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ 4 ภาษา สู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning) 157
9.วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 157
10.พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 155