สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดช้างข้าม

หัวข้อข่าว ***
1.การนิเทศ ติดตาม การใช้แผนการสอนตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษา ***
2.กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕ ***
3.วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ***
4.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
5.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ***
6.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 ***
7.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน แบะเทศบาลตำบลช้างข้าม จัดกิจกรรมปลูกสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาด ***
8.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ทำการสุ่มตรวจ ATK หาเชื้อ COVID พบการตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ***
9.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
10.เทศบาลตำบลช้างข้ามพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณโรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ***
11.นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกเทศบาลตำบลช้างข้าม มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ***
12.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ เข้ารับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ***
13.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ***
14.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
15.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ***
16.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี ***
17.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ เปิดทำการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ***
18.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
19.โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ กำหนดวันซื้อเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
20.การอนุรักษ์การสอนดนตรีไทย ***
21.วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ***
22.Big Cleaning day ***
23.การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ***
24.กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ***
25.สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ ***
26.กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ตามความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน ***
27.โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ 4 ภาษา สู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning) ***
28.กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ***
29.มนต์เสียงเพลงไทยลูกทุ่งบันไดสู่ดวงดาว โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.การนิเทศ ติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Learning Loss 145
2.การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 122
3.การนิเทศ ติดตาม การใช้แผนการสอนตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษา 120
4.จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 119
5.การอนุรักษ์การสอนดนตรีไทย 116
6.พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 114
7.วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 112
8.มนต์เสียงเพลงไทยลูกทุ่งบันไดสู่ดวงดาว โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) 112
9.โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ 4 ภาษา สู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning) 108
10.สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ 107