สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

หัวข้อข่าว ***
1.โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ตำบลเขาวงกต ***
2.โครงการห้องสมุดเพื่อน้องโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1