สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านคลองกะพง

หัวข้อข่าว ***
1.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ***
2.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ***
3.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ***
4.ผลการคัดเลือกรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ***
5.นกกระตั้ว ***
6.กรงของ “นกกระตั้ว” ***
7.การเป็นหัวหน้างานที่ดี ***
8.คู่มือการพัฒนาตนเองด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ***
9.คู่มือการปฎิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ***
10.วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19” ***
11.การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ***
12.10 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด - 19 ***
13.การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ.2563 119
2.การอบรมพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 2 119
3.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 111
4.การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 108
5.วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19” 107
6.ผลการคัดเลือกรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 104
7.การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word 101
8.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 101
9.การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 101
10.10 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด - 19 95