สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

หัวข้อข่าว ***
1.เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ***
2.ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ***
3.เข้าประชุมการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประสานแผนการรณรงค์ ปีการศึกษา 2566 ***
4.ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ ***
5.ขอขอบพระคุณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ ***
6.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางกลอยใจ ซื่อตรง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ***
7.นำหลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ ***
8.ขอขอบคุณสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มอบเสื้อสำหรับวันพระ เพื่อเรียนวิชาสมาธิพัฒนาปัญญา ***
9.ยินดีต้อนรับคุณครูกันติชา เสืออุดม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ***
10.ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2566 ***
11.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเพื่อเตรียมงานตักบาตรเทโวโรหณะและ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ***
12.รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ***
13.ร่วมเป็นคณะกรรมการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน "โครงการพาน้องกลับมาเรียน" ***
14.ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2566 จันท์ 1 เกมส์ สพป.จันทบุรี เขต 1 ***
15.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณาณุประทานกิจอุทิศถวายท่านพระพิศาลธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ***
16.ขอขอบพระคุณตัวแทนจากศาลเจ้าหนองปรือ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่นำข้าวสารมามอบให้กับทางโรงเรียน ***
17.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่น 10 ปี ชาย ในมหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำปี 2566 ***
18.ขอขอบพระคุณ คุณวรรษมน หอมเอนก ที่ได้เลี้ยงไก่ KFC และ มอบตุ๊กตาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 ***
19.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต ***
20.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ***
21.อบรมเรื่อง วัยรุ่นวัยเรียน รู้ทันเพศศึกษา ไม่ท้อง ไม่ติดโรค ***
22.กิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจภัยรอบตัว "ในโครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ." ***
23.ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภณเอก ภัชรวาณิชสกุล ตำแหน่งครู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน ***
24.ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่ได้จัดอบรมการฝึกสมาธิ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ***
25.ขอขอบพระคุณ ร้านช่างใจ บาร์เบอร์ ที่ได้มาตัดผมให้กับนักเรียนชายโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ ***
26.คุณครู ภณเอก ภัชรวาณิชสกุล ตำแหน่ง ครู ได้เกียรติบัตรเป็นครูควบคุมนักเรียนแกนนำในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ***
27.การประเมินธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ***
28.ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ***
29.ได้ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต (ปลุกพลัง Kid พิชิตฝัน) ***
30.อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.คลิบ VDO โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน (โทษของกัญชาและยาเสพติด) 251
2.คลิบ VDO โทษของกัญชาและยาเสพติด 100 ข้อ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 185
3.คลิบ VDO ห่างกันไว้นะ โทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน (โทษของกัญชาและยาเสพติด) 159
4.งานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 148
5.การคัดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียน ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 137
6.ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้แข่งขันกีฬาเปตองมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2565 วันที่ 22-25 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี 135
7.กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 131
8.การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 130
9.ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ๒๕๖๕ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) 127
10.ได้มีการสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 126