สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

หัวข้อข่าว ***
1.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ***
2.รายงานการอบรม PA ***
3.เทคนิค Excel ง่ายๆ ในงานธุรการชั้นเรียน ***
4.ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ***
5.รณรงค์โรคไข้เลือดออก ***
6.ออมเงิน (กระปุกออมสินจากกระป๋องแป้ง) ***
7.กระปุกออมสินของหนู ***
8.ออมทรัพย์ออมสิน ***
9.พัฒนาบุคลากร ***
10.คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ***
11.ส่งเสริมทักษะกีฬา พัฒนาสมรรถนะภาพทางกาย ***
12.เปรียบเทียบเศษส่วนด้วยเทคนิคการคูณไขว้ ***
13.โฟนิคส์ (Phonics) ***
14.เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต ***
15.วิตามินดี ***
16.ทำไมเราต้องแยกขยะ ***
17.บริหารสมองขยับตัวขยับคิด ***
18.การเขียนย่อหน้า ***
19.ทักษะอาชีพของหนู หนู ***
20.อ่านออก เขียนได้ แบบประทับจิต ชีวิตมีความสุข ***
21.ความสำคัญของเกมการศึกษา ***
22.11 ทัศนคติของธุรการ ***
23.ต้นไม้คือชีวิต ***
24.ทักษะชีวิต ***
25.สถานพินิจฯ สู่สถานศึกษา ***
26.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ***
27.คิดบวกและมองโลกในแง่ดี ***
28.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ***
29.ทักษะอาชีพ ***
30.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ***