สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านแก้ว

หัวข้อข่าว ***
1.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ***
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ***
3.สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ***
4.วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ***
5. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ***
6.ลูกเสือ-เนตรนารีบำเบ็ญประโยชน์ ***