สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

หัวข้อข่าว ***
1.การตรวจสุขภาพของนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 ***
2.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 ***
3.การรณรงค์และลดการใช้พลาสติก โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ***
4.นิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ***
5.กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ***
6.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.การตรวจสุขภาพของนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 125
2.กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 114
3.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 103
4.การรณรงค์และลดการใช้พลาสติก โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 92
5.นิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 92
6.การตรวจสุขภาพทางช่องปากโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเหล็กบน ประจำปี 1/2565 89
7.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 85
8.นิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 75
9.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 74
10.กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 72