สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดขุนซ่อง

หัวข้อข่าว ***
1.การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ***
2.การเรียนรู้ทักษะทางอาชีพ ***
3.โครงการ TFE ( Teams For Education) ***
4. งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ ***
5.การร่วมปลูกป่ากับชุมชน ***
6.การมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนวัดขุนซ่อง ***
7.ด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ***
8.ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ***
9.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ***
10.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ***