สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

หัวข้อข่าว ***
1.นิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
2.กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ***
3.ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
4.พิธีมอบทุนการศึกษา สโมสรโรตารีจันทบุรี สโมสรโรตารีพระโขนง ***
5.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ***
6.พิธีไหว้ครูโงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
7.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.แห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ 182
2.กิจกรรม Big Cleaning Day 166
3.นิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ 164
4.กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ 155
5.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน 154
6.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 137
7.พิธีมอบทุนการศึกษา สโมสรโรตารีจันทบุรี สโมสรโรตารีพระโขนง 114
8.กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ประจำปีการศึกษา 2565 113
9.พิธีไหว้ครูโงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ 109
10.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ 104