สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดวังหิน

หัวข้อข่าว ***
1.กิจกรรมวันมหกรรมกีฬาอำเภอนายายอาม ประจำปี 2565 รร.วัดวังหิน ***
2.การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
3.กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
4.การรับมอบทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังหิน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
5.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 รร.วัดวังหิน ***
6.โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนดี แต่ยากจน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
7.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรในหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BAR Model รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
8.กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
9.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
10.กิจกรรมการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
11.กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญสมาธิ รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
12.การคัดกรองโรคโลหิตจาง รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
13.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
14.กิจกรรมการออกกำลังกาย รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
15.กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
16.กิจกรรมวันไหว้ครู รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
17.กิจกรรมวันภาษาไทย รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
18.กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
19.การต้อนรับครูย้ายและบรรจุใหม่ รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
20.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ***
21.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนวัดวังหิน ***
22.กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก ***
23.กิจกรรมกีฬาโรงเรียนวัดวังหินฯ ในปีการศึกษา 2562 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรในหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BAR Model รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 280
2.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 269
3.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 รร.วัดวังหิน 268
4.การรับมอบทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังหิน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 251
5.กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 225
6.การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 224
7.กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 212
8.โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนดี แต่ยากจน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 211
9.กิจกรรมวันมหกรรมกีฬาอำเภอนายายอาม ประจำปี 2565 รร.วัดวังหิน 209
10.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 207