สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดวังหิน

หัวข้อข่าว ***
1.การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ***
2.ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์ป่าสอยดาว ***
3.การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ***
4.การสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ***
5.วันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ***
6.งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ***
7.กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษามหาราชา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ***
8.กิจกรรมกีฬาสี วันคริสต์มาส และปีใหม่ ปีการศึกษา 2566 ***
9.กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 20 -22 ธันวาคม 2566 ***
10.กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษามหาราชา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ***
11.การมอบเกียรติบัตร วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ***
12.กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 รร.วัดวังหิน ***
13.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รร.วัดวังหิน ***
14.กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ***
15.การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
16.กิจกรรมวันมหกรรมกีฬาอำเภอนายายอาม ประจำปี 2565 รร.วัดวังหิน ***
17.การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
18.กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
19.การรับมอบทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังหิน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
20.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 รร.วัดวังหิน ***
21.โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนดี แต่ยากจน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
22.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรในหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BAR Model รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
23.กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
24.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
25.กิจกรรมการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
26.กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญสมาธิ รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
27.การคัดกรองโรคโลหิตจาง รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
28.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
29.กิจกรรมการออกกำลังกาย รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
30.กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรในหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BAR Model รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 307
2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 รร.วัดวังหิน 305
3.การรับมอบทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังหิน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 298
4.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 296
5.การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 260
6.กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 รร.วัดวังหิน 260
7.กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 258
8.กิจกรรมวันมหกรรมกีฬาอำเภอนายายอาม ประจำปี 2565 รร.วัดวังหิน 255
9.โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนดี แต่ยากจน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 249
10.การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดวังหิน ปีการศึกษา 2565 249