สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดสามผาน

หัวข้อข่าว ***
1.ทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี ***
2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน ***
3.นักบินน้อยของโรงเรียนสามผาน จันทบุรี ***
4.ศิลปะสะท้อนความคิด ***
5.SCG_“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดสามผาน ***
6.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนวัดสามผาน ***