สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดหนองบัว

หัวข้อข่าว ***
1.นิเทศ ติดตาม ***
2.วันวิสาขบูชา ***
3.พิธีไหว้ครู 2566 ***
4.ร่วมแสดงความยินดีกับครูย้าย ***
5.เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ***
6.ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 ***
7.มอบเกียรติบัตรตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ***
8.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ***
9.วันครู 2566 ***
10.วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหนองบัว ***
11.หนองบัวเกมส์'65 ***
12.มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้สอน ***
13.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ***
14.งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดหนองบัว ***
15.มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาโรงเรียนวัดหนองบัว ***
16.เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ***
17.เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ***
18.การประเมินข้อตกลงเพื่อพัฒนาวPA ***
19.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป.ตาก เขต 1 ***
20.โครงการ รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศีกษา 2565 “A BOOK A WEEK อ่านสัปดาห์ละเล่ม ***
21.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนวัดหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565 ***
22.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 ***
23.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนสะเดาใหญ่อุดศรีตระกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 ***
24.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป.สระแก้ว เขต1 ***
25.กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของโรงเรียนวัดหนองบัว ***
26.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนจะกงกฤษดา ***
27.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ***
28.กิจกรรมมอบถุงยาสามัญประจำห้องเรียน ***
29.กิจกรรม อสม.จิ๋ว โรงเรียนวัดหนองบัว ***
30.กิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนวัดหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 178
2.งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดหนองบัว 177
3.กิจกรรมวันแม่ 161
4.เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 158
5.มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาโรงเรียนวัดหนองบัว 156
6.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 154
7.การประเมินข้อตกลงเพื่อพัฒนาวPA 149
8.เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 136
9.โครงการ รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศีกษา 2565 “A BOOK A WEEK อ่านสัปดาห์ละเล่ม 135
10.โรงเรียนวัดหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป.ตาก เขต 1 132